Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Zmiany społeczne w perspektywie inwestowania w nieruchomości

22 marca 2024

Bezpieczne inwestycje w nieruchomości wymagają nie tylko analizy aktualnego stanu rynku, ale także uwzględnienia dynamicznych zmian społecznych, które mogą mieć istotny wpływ na rentowność i wartość inwestycji. W niniejszym artykule omówimy cztery kluczowe trendy społeczne, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji w nieruchomości. Inwestowanie z trendem jest uznawane przez wielu inwestorów za drogę do zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji. Prezentujemy więc omówienie kilku z nich.

Migracje wewnętrzne

Osoby inwestujące w miastach na pewno zainteresuje, fakt, że obserwujemy wzrostową tendencję migracji ludności ze średnich miast do większych aglomeracji. Ten trend wynika głównie z zapotrzebowania na lepsze możliwości zatrudnienia, dostępu do edukacji oraz szerokiej gamy usług i rozrywki. Wiele osób przeprowadzkę do większych miast zaczyna od czasu studiów, a potem nie wraca do swojej miejscowości. CBRE wskazuje, że choć liczba studentów utrzymuje się na stałym poziomie to rosną ich wymogi lokalowe a maleje liczba akademików. Według raportu „Dynamika migracji wewnętrznej w Polsce” opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób migrujących do większych miast stale rośnie od kilku lat, co może znacząco wpłynąć na popyt na nieruchomości w tych obszarach. Raport to cenne źródło informacji dla osób prowadzących inwestycje w deweloperkę. Ciekawa jest także migracja pomiędzy wsiami i miastami.

Studenci
Studenci często pierwszą pracę znajdują poprzez praktyki

Zjawiska takie jak mechanizacja rolnictwa, centralizacja handlu oraz inne czynniki przyczyniają się do zmniejszania liczby miejsc pracy na terenach wiejskich. Jednak migracja netto ludzi ze wsi do miast od lat utrzymuje się na stałym poziomie, z lekką przewagą ruchu w kierunku miast. Okazuje się, że zachodzi spora migracja w odwrotnym kierunku: najwięcej osób migruje z miast do wsi na terenie województwa mazowieckiego. Chcą one odpocząć od miejskiego zgiełku i mieszkać we własnym domu. Jednak, w obrębie mniej zaludnionych obszarów Polski migracja, dalej następuje w kierunku wieś-miasto. Inwestowanie w miastach to kierunek, który z pewnością obierze wielu inwestorów.

Centralizacja Polski

Podczas planowania inwestycji w deweloperkę warto zapoznać się z sytuacją Warszawy i województwa mazowieckiego. Obecnie Mazowsze jest województwem z największą ilością migracji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Tendencje centralizacyjne dotyczą nie tylko osób przeprowadzających się do Warszawy, ale także innych aspektów. Jest to zauważalne zarówno na poziomie migracji ludnościowej, jak i na poziomie centralizacji instytucjonalnej, gdzie coraz więcej firm, organizacji i instytucji decyzyjnych ma swoją siedzibę właśnie w Warszawie. To, co cieszy osoby prowadzące inwestycje w nieruchomości, to prosty wniosek, że każdy z tych turystów i interesantów musi znaleźć gdzieś nocleg.


Dla zrozumienia pełnego kontekstu rynku nieruchomości w Polsce, warto przypomnieć, że centralizacja instytucji publicznych i kulturowa w kierunku Warszawy jest zjawiskiem, które jest znacznie bardziej nasilone niż na przykład w Niemczech lub Austrii. Tylko 2 spośród 77 polskich instytucji mają swoją główną siedzibę poza stolicą. Warszawa jest miejscem, gdzie znajduje się siedziba wielu kluczowych instytucji państwowych, co sprawia, że staje się naturalnym centrum decyzyjnym. Ponadto, Warszawa jest również ośrodkiem kultury i sztuki, przyciągając artystów, twórców oraz miłośników kultury z całego kraju. Większość zagranicznych artystów występuje jedynie na Stadionie Narodowym. Na przykład podwójny koncert Beyonce skutkował wzrostem cen krótkoterminowych wynajmów mieszkań i brakiem dostępności noclegów. Polska reprezentacja mężczyzn w piłce nożnej również podjęła kontrowersyjną decyzję o rozgrywaniu meczów wyłącznie na Stadionie Narodowym. Warszawa jest gospodarzem największego lotniska w kraju i stolicą kraju.


Można znaleźć wiele przykładów krajów, w których wszystkie wymienione zjawiska nie mają miejsca lub są mniej intensywne. Obecnie centralizacja kraju pogłębia się, na przykład poprzez planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nieruchomości w Warszawie są interesujące dla osób, które chcą zarządzać swoim majątkiem, kierując się inwestycjami zgodnym z trendem centralizacji Polski.

Warszawa, widok na Pałac Kultury i centrum biurowe

Częstsze zmiany pracy i przeprowadzki niż w pokoleniu PRL

Planując inwestowanie w nieruchomości warto pamiętać o zmianach społecznych w podejściu do pracy i przeprowadzek. W dzisiejszych czasach ludzie częściej zmieniają pracę oraz miejsce zamieszkania niż było to wcześniej. Czasy PRL, gdzie całe życie pracowało się w jednym zakładzie pracy już dawno minęły i raczej nigdy nie wrócą. Oprócz kwestii kulturowych decyduje tutaj tej większa zmienność wolnorynkowej gospodarki. Dynamiczny rynek pracy wymusza elastyczność i mobilność zawodową, co może mieć istotne konsekwencje dla rynku nieruchomości.


Zmiany te mogą wpłynąć na popyt na różnego rodzaju nieruchomości, od mieszkań po biura i lokale usługowe. Coraz więcej firm pracujących w branżach, gdzie trwa walka o pracownika, oferuje mieszkanie służbowe. W większych polskich miastach, a szczególnie w Warszawie, popularne są przeprowadzki w obrębie miasta z powodu zmian pracy. Niektórzy młodzi, którzy mogą sobie pozwolić sobie na kredyt mieszkaniowy, deklarują chęć najmu i zachowania elastyczności. Nie jest to może zjawisko masowe, ale jednak istotne statystycznie.


Do pełnego obrazu tego trendu istotna jest też grupa osób, które dzięki pracy zdalnej obierają inny kierunek przeprowadzek. Pandemia COVID-19 upowszechniła pracę zdalną oddzielając miejsce pracy od miejsca zamieszkania. Niektórzy pracownicy obierają życie cyfrowego nomada, pracując z bardzo wielu tymczasowo zamieszkiwanych miejsc. Inni decydują się na ucieczkę za miasto, do wybudowanego domu. Trudno wyobrazić sobie, żeby trend pracy zdalnej uległ radykalnemu odwróceniu co prowadzi do wniosku, że będzie on stale wpływał na rynek inwestycji deweloperskich.

Inflacja stylu życia

Inflacja stylu życia to zjawisko, które w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, szczególnie w kontekście rynku nieruchomości. Polega ona na tendencji do wzrostu oczekiwań konsumenckich i aspiracji, które napędzają rosnące wydatki na produkty i usługi związane z jakością życia oraz prestiżem społecznym.

Inflacja stylu życia staje się coraz istotniejszym czynnikiem na rynku nieruchomości, szczególnie w kontekście inwestowania zarówno w nieruchomości luksusowe, jak i dostępne dla szerokiej grupy społecznej. Wzrost oczekiwań konsumenckich oraz aspiracji społecznych sprawia, że coraz więcej osób zainteresowanych jest inwestowaniem w nieruchomości trafiające w te oczekiwania, zarówno jako formę pomnażania majątku, jak i jako sposób na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Jednym z kluczowych aspektów jest inwestowanie z trendem, czyli świadome wykorzystanie zmieniających się preferencji i oczekiwań konsumentów. Wzrost popytu na nieruchomości o wyższym standardzie oraz w modnych lokalizacjach stwarza okazje dla inwestorów do osiągnięcia atrakcyjnych zwrotów z inwestycji. Innowacyjne projekty mieszkaniowe, które oferują nie tylko komfortowe warunki mieszkalne, ale także dostęp do infrastruktury rekreacyjnej i usługowej, stają się coraz bardziej atrakcyjne na rynku. Nabywcy pytają o tarasy, wysokość mieszkań, ilość przeszkleń lub nawet o prywatne siłownie.

Podsumowując, inflacja stylu życia stanowi istotny czynnik wpływający na rynek nieruchomości. Wzrost oczekiwań konsumenckich oraz aspiracji społecznych generuje popyt na nieruchomości o wyższym standardzie, co może prowadzić do wzrostu cen oraz zmian w strukturze lokalizacyjnej. Dla osób zarówno kupujących, jak i inwestujących w nieruchomości, zrozumienie tego zjawiska jest ważne dla podejmowania świadomych decyzji i osiągania bezpiecznego inwestowania.

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rosną też wymagania i oczekiwania

Podsumowanie

Analiza trendów społecznych jest kluczowa dla zrozumienia aktualnego stanu oraz przyszłych perspektyw rynku nieruchomości. Na podstawie wspomnianych trendów można przewidzieć zmiany w popycie na poszczególne typy nieruchomości oraz lokalizacje. Dzięki temu inwestorzy mogą dostosować swoje strategie inwestycyjne, unikając potencjalnych ryzyk i wykorzystując pojawiające się okazje na rynku. Analiza trendów społecznych jest nieodłączną częścią skutecznej strategii inwestycyjnej w nieruchomości. Warto śledzić zmiany w migracjach ludności, rynku pracy oraz preferencjach konsumenckich, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Pamiętajmy jednak, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko, dlatego zalecamy przeprowadzenie dokładnej analizy i konsultacje z ekspertami przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

18.04 godz. 20:00